KOBALT

KOBALT

Kobalt sert, gümüş renginde, davranış ve özellik bakımından nikel ile demire çok benzeyen bir metaldir. Sertliği, saf demirinki kadardır. Çekme direnci 25 kg/mm2dir.

Kimyasal ve Fiziksel özellikleri
Atom numarası: 27
Simge: Co
Kütle numarası: 58.933
Kaynama Noktası : 2900 ºC
Erime Noktası : 1495 ºC
Yoğunluk: 8.9 gr/cm³

Kobalt, tabiatta minerali az bulunan bir elementtir. En bilinen mineralleri, smaltin ((Co, Ni)As2) ve kobaltit (CoAsS)tir. Bundan başka nikel ve bakır cevherlerinde az oranda bulunmaktadır. Fakat saf halde elde edilmesi, diğer elementlerden ayrılmasının zorluğundan dolayı hayli güç olup, bir çok işlem gerektirir.


 

Kobalt
Kaynak:Wikipedia