KROM

KROM

Metalik bir element olan Krpm’un atom numarası 24,atom ağırlığı  51.996'dır.
Krom çok sert olması ve erime noktasının 1857 °C olması nedeniyle, metallere sertlik sağlanması ve zırhlı araç yapımı için kullanılır. En önemli kullanım alanı Ni ile beraber paslanmaz çeliklerdedir. Oluşturdugu kromoksit tabakası çelik yüzeyini film tabakası gibi kaplar ve kimyasal korozyona karşı dayanıklılık sağlar.

KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Simge: Cr
Kütle numarası: 51.996
Kaynama Noktası (C): 2665
Erime Noktası (C): 1875
Yoğunluk: 7.19
Elektriksel iletkenlik: 0.078

Krom cevherinin tek minerali kromittir. Ayrıca fuksit kemererit ve uvarovit te Cr içeren
silikatlarda vardır. Bütün krom yatakları bazik ve ultrabazik kayaçlar içinde bulunur. Serpantinleşmiş olarak görülen peridotitler en çok rastlanan kayaçlardır.

Türkiye krom üretiminde önemli bir ülkedir. Ülkemiz krom yatakları itibariyle 5 bölgeye ayrılabilir(Gümüş, 1977).

1) Eskişehir Bursa Bölgesi
2) Çankırı Bölgesi
3) Erzincan Bölgesi
4) Guleman-Hatay Bölgesi
5) Burdur-Fethiye Bölgesi

Kromit
Kaynak:Wikipedia