KURŞUN

KURŞUN

Yeryüzünde rastlanan elementler arasında 34.sırayı alan kurşunun, atom numarası 82, atom ağırlığı 207.21’dir. Doğada özgün kristal yapısına ender rastlanan kurşun kübik sistemde kristalleşir.Gri renkli olup, metalik parlaklığa sahiptir.

KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Simgesi : Pb Yoğunluğu : 11.34 gr/cm³ Ergime Noktası  : 327,5ºC Kaynama Noktası  : 1749ºC Ergime Isısı  : 4,77 kj/mol

Önemli kurşun mineralleri galen (PbS); serüzit (PbCO3); anglezit (PbSO4); jamesonit (Pb2Sb2S5); jordanit (Pb2Sb2S5); bulanjerit (Pb3Sb2S6); piromorfit (Pb5Cl(PO4)3);mimemit (Pb10Cl2(AsO4)6) ve vulfenit (PbMoO4)’dir.

Ekonomik olarak işletilmekte olan yataklarda ençok bulunan kurşun minerali galen olup, genellikle çinko, bakır, gümüş, altın ve demir mineralleriyle birlikte bulunur. Dünyada çok az sayıda cevher yatağında (Güneydoğu Missouri-A.B.D.) kurşun yalnız başına cevher mineralizasyonunu oluşturur.

Görünür metal kurşun rezervinin dünyada 100 milyon ton, Türkiye’de 0.8 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. En büyük kurşun rezervine sahip ülkeler Avustralya, ABD, Kazakistan, Kanada ve Çin’dir. Kurşun maden üretimi dünyada 3 milyon ton, hurdalarla birlikte toplam üretim 6 milyon ton civarındadır. Türkiye’nin kurşun metal tüketimi ise yılda 35 bin ton kadardır. Buna karşılık yaklaşık 10 bin ton metal kurşun hurdadan, 5-6 bin ton da geçici olarak yurtdışına gönderilen cevherlerden elde edilmektedir. 15-20 bin ton mertebesindeki metal kurşun açığı da ithalat yoluyla karşılanmaktadır.