MOLİBDEN

MOLİBDEN

Molibden;sert,kırılgan,gümüş beyazı metalik bir elementtir.Atom numarası 42, atom ağırlığı 95.94’tür.Yerkabuğunda tungsten kadar bol,fakat dağınık olarak bulunur.En çok bulunduğu mineral molibdenittir. (MoS₂).

KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Simgesi : Mo
Yoğunluğu : 10.28 gr/cm³
Ergime Noktası : 2623ºC
Kaynama Noktası : 4639ºC
Ergime Isısı : 37,48 kJ/mol

Dünya molibden üretiminin %95’ten fazlası porfiri molibden ve porfiri bakır-molibden yataklarından sağlanır.

Molibden cevherleşmeleri düşük tenörlü (%0.1-1.0) oldukları için, genellikle birkaç prosesten geçirilerek zenginleştirilmeleri gerekir. Stok biçimli dissemine Cu yataklarında esas yararlı bileşen bakır olduğu için, molibden %0.004’e kadar ilginçtir. Molibden yatakları hem yeraltı, hem de yerüstü işletme yöntemleri ile işletilebilir. Bugün için madenciliğin % 55’i yeraltı %45’i açık işletme olarak gerçekleştirilmektedir. Molibden özel çeliklerde, nikel, kobalt ve titanyum bazlı alaşımlarda kullanılır.

Türkiye’de işletilen herhangi bir molibden yatağı yoktur. Buna karşın rezerv ve tenörleri de saptanan çok sayıda molibden cevherleşmesi vardır. Türkiye’deki molibden cevherleşmelerin çoğunluğu porfiri bakır-molibden tipindedir. Bunların tümünde de bakır birinci, molibden ikinci metal konumundadır.

Molibdenit
Kaynak:Jeoloji mühendisleri odası