BALIKESİR SAĞIRLAR PROJESİ

Proje alanı Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, Sağırlar, Altınlar, Aşağı ve Yukarımusalar köyleri çevresinde yer alır.Dursunbey ilçesinin yaklaşık 15 km. güneybatısında olup 1308,63 hektar alana sahip işletme ruhsatlı sahadır.

Proje sahasında,Paleozoik yaşlı Simav metamorfikleri en yaşlı birimdir.Bunlar yeşil şist fasiyesindedirler.Genel olarak kuvarsit,kuvars-muskovit şist,kuvars-muskovit-biyotit şist, granat şist olarak gözlenirler.Genel doğrultuları N30-80E, N10-30W olup, eğimleri 40-70 NW ve SW’dir.Metamorfikler granitlerle olan dokanaklarında hornfelsleşmişlerdir.Paleosen yaşlı Alaçam graniti taneli bir granittir.Arenalaşmış olarak gözlenen granitlerde yer yer limonitleşme, piritleşme ve ağsal kuvars damarcıkları görülmektedir.
• Sahada skarn ve bu cevherleşmeyi overprint eden hidrotermal damar tipi olmak üzere 2 farklı cevherleşme gözlenmiştir.
• Skarn zonlarının kalınlıkları 1-30 metre arasında değişmektedir.
• Skarn zonlarının dış kenarlarında ve hornfelslerin içinde demir, bakır, kurşun ve çinko cevherleşmesi gelişmiştir.
• Hornfelslerin içindeki kuvars damarlarında molibdenit-pirit cevherleşmeleri gözlenmiştir.
• Sahada eski yeraltı galerileri mevcuttur.Bu galerilerden önceki yıllarda şahıs şirketleri tarafından az miktarda Pb-Zn-Fe üretimi yapılmıştır.
• Sadece ana skarn zonun uzunluğu 350 metredir, ortalama kalınlığı 15 metre civarındadır. Zonun kuzey ve güney ucunda kot farkı 150 metredir.
• Molibdenit mineralinin varlığı intruzif yerleşimine bağlanmakla birlikte, özellikle kuvars damarlarında 2300 ppm’e varan ve toplamda 75 adet kaya örneğinde 100 ppm üstünde değer aldığımız sahada molibden ile ilgili daha detaylı çalışma yapılacaktır.

Önceki çalışmalarda sahada dere kumu, kaya örnekleme çalışmaları yapılmıştır. Kaya örneklerinde max. 16.95 % Zn, 1.69 % Pb , 49,5 % Fe , 4850 ppm Cu değerleri elde edilmiştir.

 

Granit - Mermer Dokanağında Skarn Cevherleşmesi