BATMAN SASON PROJESİ

BATMAN-SASON PROJESİ
Ruhsat alanı Batman iline bağlı Sason ilçesinin yaklaşık 12 km kuzeydoğusunda yer alan Altıdere, Taşlıca, Örenağıl ve Kayadibi köyleri çevresinde yer alır ve 36314 numaralı işletme ruhsatı 458.07 hektar alan büyüklüğündedir.

Sahada;Geç Permiyen yaşlı Malato formasyonu: Rekristalize kireçtaşları
• Geç Kretase yaşlı Tütü Formasyonu: Şeyl, rekristalize kireçtaşı, metavolkanikler, radyolarit
• Eosen yaşlı Kızılağaç Formasyonu: Konglomera, kumtaşı, kireçtaşı ve çamurtaşı
• Devoniyen yaşlı Meydan formasyonu: klorit-serisitli metaklastikler,dolomitik kireçtaşları gözlemlenmektedir.
• Bakır ve demir cevherleşmeleri Kızılağaç ve Tütü formasyonlarını oluşturan şeyl, rekristalize kireçtaşı, şist ve mermerden oluşan seri içinde gelişmiştir.
• Mineralizasyon zonunun içinde, kalkopiritçe zengin damarlar WNW doğrultulu strike-slip ve ters faylarla gözlenmektedir.Laminalı kireçtaşlarını 60 ve 105 derece doğrultulu, dike yakın eğimli olarak kesen cevherli damarlar daha sonra yataklanmaya uygun şekilde farklı eğim ve doğrultularda ana kayayı ornatarak yerleşmişlerdir.
• -80# dere kumu,sistematik kaya ve toprak örnekleri alınmış, 1/10000, 1/5000 ve 1/2000’lik jeoloji haritaları yapılmıştır.
• CFT şirketi tarafından 6 hatta toplam 9.9 km.uzunlukta IP ve manyetik ile Planetary şirketi tarafında 4 hatta toplam 6.8 km. pole-dipole yöntemiyle IP, Koza ekibi tarafından toplam 12 profil hattında 18 km. manyetik ölçümleri içeren jeofizik çalışmaları yapılmıştır.Önceden çalışılmış olan fay haritaları ile karşılaştırılan Birinci Düşey Türev haritasından elde edilen muhtemel fayların büyük oranda eşleştiği görülmektedir.
• 2010-2013 yılları arasında karotlu sondaj çalışmaları tamamlanmış ve 18 adet kuyuda toplam 4653.70 m. ilerleme yapılmıştır.
• Alınan kaya örneklerinde;
o 77 örnek > 1 % Cu (max. 14.66 %)
o 85 örnek > 33 % Fe (max.53.4 %)
o 7 örnek > 1 ppm Au (max. 23 ppm)
• Sondaj Çalışmalarında Alınan Bazı Sonuçlar;
o SOD004: 3,6 m @ 3910 ppm Cu
o SOD006: 5,8 m @ 4494 ppm Cu
o SOD007: 10,0 m @ 5600 ppm Cu
o SOD007: 1,0 m @ 11600 ppm Cu
o SOD016: 3,1 m @ 6147 ppm Cu sonuçları elde edilmiştir.
• Bakır cevherleşmesinin VMS tipi cevherleşme olduğu gözlenmektedir.

Structure İçinde Bakır CevherleşmesiKalkopirit Damarı İçeren Sondaj Karotu