NİĞDE ELMALI PROJESİ

NİĞDE ELMALI PROJESİ
Proje alanı, Niğde İli Ulukışla İlçesi’ne bağlı Çiftehan Beldesi, Elmalı köyü çevresinde bulunan 1486 hektarlık sahadır.

Elmalı barit-kurşun-çinko cevherleşmesi doğu-batı doğrultulu kesikli 1,5 km devam eden yapısal bir zon içinde 3 damar zonundan oluşmaktadır. Ortakbeli Tepe güneybatısında bulunan 200mx5mx75m boyutunda damar üzerinde; 1425 m, 1450 m, 1475 m yükseklik kotunda önceki yıllarda küçük çaplı madenciler tarafından 3 seviyeli galeri ile işletme yapılmıştır.

Bölgede BLEG ve -80# dere kumu örneklemesi ile sistematik toprak-kaya örneklemeleri ve 1/10000 ve 1/15000 ve 1/2000 ölçekli jeoloji haritalama çalışması yapılmıştır.Kaya örneklerinden max. 1,7 % Cu, % 20 Pb, % 3.06 Zn ve 200 ppm Ag değerleri alınmıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda sondaj programı oluşturularak 7 kuyuda 1678,30 metre ilerleme yapılmıştır. Sondaj Çalışmalarında gelen sonuçlar :
ED003 : 1.50 metre @ % 0.85 Pb
ED006 : 10.00 metre @ % 0.87 Pb
ED007 : 12.60 metre @ % 1 Pb

Kurşunlu Barit damarıSondaj Karot fotografı (Kuvars-barit içinde (PbS) galen damarları)