SOSYAL SORUMLULUK

SOSYAL SORUMLULUK

Koza-İpek Holding şirketlerinden KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK, “Doğru iletişimi güçlendirerek sürekliliğini sağlamak” ilkesi ile hareket eder. Yöre halkını sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal yönden desteklemek birincil hedefidir. Faaliyet gösterdiği yöredeki bütün üyelerin ihtiyaçlarına ve isteklerine saygı ve anlayış göstererek; yöre insanının sağlık, eğitim ve kültürel alanda gelişimini ve ilerlemesini sağlamak adına çok sayıda projelendirme faaliyeti yürütmektedir.

Faaliyetlerini birlikte çalıştığı toplumlara fayda sağlayacak şekilde yürüterek; bulunduğu yöredeki halkın ihtiyaçlarını dikkatle incelemektedir.

İşletmelerin bulunduğu bölgeler için projelendirme aşamasındaki faaliyetler;

  • Koza Anadolu, yöredeki eğitim alt yapısını güçlendirerek yöre halkının ekonomik ve sosyal gelişimine destek olacaktır. Yöredeki okulları yenilemek, bilgisayar alt yapı sistemlerini oluşturmak, öğrencilere çeşitli konularda eğitimler vermek, okulların eksiklerini gidererek geleceğimiz olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim görmelerine olanak sağlamak hedefleri arasındadır.
  • Halk sağlığını birincil öncelik olarak gören Koza Anadolu; sağlık ocakları yapımı, revizyonları, düzenli sağlık taramaları ile toplumumuzun bilinçlenmesinde önemli rol oynayacaktır.