İMTİYAZLI PAYLAR

İMTİYAZLI PAYLAR

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından en çok üç yıl için seçilecek beş kişilik bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Bu beş kişiden dört tanesi (A) grubu nama yazılı hissedarların, bir tanesi (B) grubu hamiline yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu her Olağan Genel Kurul veya üyelerin seçiminin yapıldığı her genel kuruldan sonraki toplantısında (A) grubu nama yazılı hissedarların temsilen gelen üyeler arasından Başkan ve Başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı boşalması halinde, Yönetim Kurulunca boşalan üyenin seçildiği grup hissedarlar arasından yeni yönetim kurulu üyesi seçilerek keyfiyet ilk toplanacak Genel Kurulun tasdiklerine sunulur. Bu suretle seçilen üyeler ilk Genel Kurula kadar vazife görürler ve seçimleri Genel Kurulca tasdik olunca yerine seçildikleri üyelerin bakiye kalan sürelerine ikmal ederler.