BAKIR

Bakır cevheri, yer kabuğunda ortalama %0,01 mertebesinde bulunur, en çok bulunan elementler sıralamasında bakır 25. sırada yer almaktadır. Magma tabakasından yukarıya, yer kabuğuna doğru sıvı sızması sonucu ağır metal sülfürleri ayrışır. En çok rastlanan kalkopirit minerali de, CuFeS2 (%34,6 Cu), birincil olarak bu şekilde oluşmuştur. KİMYASAL ve FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Simgesi : Cu Sertliği : 2.5-3 Yoğunluğu : 8.93 gr/cm³ Ergime Noktası : 1083ºC Kaynama Noktası : 2300ºC Ergime Isısı : 43 kcal (1kg'inin ergimesi için gerekli isi) Elektrik İletme Özelliği : %99,9 BAKIR OLUŞUMLARI ve ÜRETİMİ İşletilebilen önemli bakır yataklarını; sedimanter tip bakır yatakları, porfiri tip bakır yatakları ve masif sülfit yataklar olmak üzere 3 ana gruba ayırabiliriz. Dünya bakır üretiminin % 60'ı porfiri, % 25'i sedimanter, % 15'i volkanik masif sülfid ve diğer yataklardan elde edilmektedir. Türkiye'nin önemli bakır rezervleri Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde bulunmaktadır. Murgul, Çayeli-Madenköy, Lahanos, Ergani, Siirt-Madenköy, Cerattepe ve Küre bilinen önemli bakır yataklarıdır. Alp orojenez kuşağında yer alan Türkiye'de etüd edilen 650 bakır zuhuru 4 ana metalojenik provens içerisinde görülür. DÜNYA BAKIR PİYASASI Londra Metal Borsası (LME) bakır fiyatları US$/MT olarak verilmiştir.