İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK

İŞ GÜVENLİĞİ & SAĞLIK

Koza-İpek Holding şirketlerinden KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en yüksek standartları uygulamaktadır.

Koza Anadolu Metal  Madencilik, Sağlık ve İş Emniyeti Yönetim Sistemi ile elde edilecek yüksek Sağlık ve İş Emniyeti Performansının etkin ve verimli çalışmalar için en vazgeçilmez unsur olduğunun bilincindedir. İş Sağlığı ve Güvenliği sadece bölümün değil tüm bireylerin sorumluluğudur. Faaliyet sahalarımızda bulunan tüm çalışanlar ve ziyaretçiler, tehlikeyi belirleme ve tehlikeye müdahale konusunda söz hakkına sahiptirler. Yazılı olarak bildirilen bu tehlikeler veya iş emniyeti önerileri yetkililerimizce dikkate alınarak önlemi derhal alınır.

Sağlık ve İş Emniyeti amaçlarını gerçekleştirebilmek için Koza Anadolu Metal Madenciliğin faaliyetlerinin her biri şu hususları içerecektir;

 • Etkin iş emniyeti yönetimine bağlılık gösterecek uygun nitelik ve yeteneklere haiz kişileri seçmek,
 • Çalışanlarının yanı sıra; Alt Yüklenici, Müteahhit, Tedarikçi ve bunların çalışanlarının da Sağlık ve İş Emniyeti risklerini tanımlayan, değerlendiren ve etkin bir şekilde kontrol eden Sağlık ve İş Emniyeti yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamak,
 • Çalışanların, müteahhitlerin ve tedarikçilerin emniyetli ve sorumluluk içinde çalışmaları ile birlikte faaliyetlerini bu politikaya uygun olarak yönetmelerini sağlamak için eğitilmelerini sağlamak,
 • Sağlık ve İş Emniyeti hususlarını, araştırma, proje geliştirme, satın almalar, hak mahrumiyeti ve kapanmalar da dahil olmak üzere şirketin bütün faaliyetleri bünyesinde bütünleştirmek,
 • Çalışanların ve toplum değerlerinin beklentileri doğrultusunda, standartları üst düzeyde yakalamak ve iyileştirme imkanlarını tanımlamak,
 • Emniyetli bir iş ortamı yaratmak, devamlılığını sağlayabilmek ve çalışanların meslek hastalığına yakalanması ya da yaralanmalarını engellemek için bütün faaliyetleri ve bunlara bağlı alt yapıyı tasarlamak, çalıştırmak ve oluşturmak,,
 • Düzenli olarak denetleme ve değerlendirme programlarını başlatmak ve isabetli takip önlemleri alarak iyileştirmeyle ilgili önerileri kabul etmek. Kabul edilen iyileştirmelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
 • Etkin karar ve önlemler alabilmek amacıyla, iş ortamı riskler, olaylar, ve görüşler için açık bir iletişim kurmak,
 • Sağlık ve İş Emniyeti performans raporlamalarına bağlılık sergilemek. Elde edilen raporlar ile sistemin devamını sağlamak ve güncellemeler ile sistemi geri beslemek,
 • Uygulanan bütün yasal ve yönetmelik hükümlerine tam olarak bağlı kalmak,
 • Sağlık ve İş Emniyeti amaç ve hedeflerine uygunluğu ve bu uygunluğun sürekli gözden geçirilmesini sağlayacak her türlü faaliyeti yapacak bir yapıyı oluşturmak.